BeeSoRelaxed

Handmade soy & beeswax eco candles

VAT NL003463344B54.       KvK 80603491

info@beesorelaxed.eu

BSR BeePerfume Promo » BeeSoRelaxed

BeeSoRelaxed more than candles.

Screenshot 20210222 110152 Instagram » BeeSoRelaxed
Natural Soy wax candles and beeswax candles are the most natural candles you can buy. Beeswax candles generate negative ions by cleaning the air of viruses, bacteria, dust, mold and other potentially harmful substances. Purifying the air can prove indispensable for people with sinus problems or asthmatics. When burned, soy and bee candles do not produce harmful substances such as: formaldehyde and benzene.
They are 100% natural and safe for the environment, plant-based and biodegradable.
 
IMG 3us4lo » BeeSoRelaxed

Beeswax candles

Beeswax candles are an idea for an addition to an apartment or a small gift for a loved one. We make our beeswax candles according to a traditional recipe and hand-cast in our workshop. Beeswax candles burn 3 times longer than paraffin candles. Beeswax is a by-product of honey production, it is a product that is difficult to obtain and difficult to work with, making it a luxury one

Natural Soya wax candles

Our candles are handmade from 100% natural products. Vegan and safe for the environment, vegetable and biodegradable. Natural Soya wax burns 2 times longer than paraffin. Our jars can be reused. Our fragrances meet EU directives and IFRA standards. They are all manufactured in the UK and the Netherlands.

IMG qr8r76 » BeeSoRelaxed

NEW FRAGRANCES FROM BeeSoRelaxed

Opinions of our clients

FOR SAFETY

We want you to fully enjoy your candle while also thinking about your safety. Please read these safety instructions carefully before lighting the candle:

Never burn a candle for more than 4 hours at a time. Put out the candle if it is smoking, if the flame is too high or if it comes to the edge or bottom of the jar.

Before each use of the candle, cut the wick a little. Maintain a length of 3-5mm. Remove any impurities from the candle, e.g. wick remnants, matches.

Do not move the candle after the wax has melted.

Never leave burning candles unattended.

Never burn candles near flammable materials.

Do not place burning candles near curtains, furniture, etc.

Keep burning candles away from pets and children.

Place burning candles on a stable, heat-resistant surface.

Make sure the burning candles are placed at least 8 cm apart.

If you have any questions about burning our candles, please email us at info@beesorelaxed.com

W trosce o bezpieczestwo

Chcemy, abyś w pełni cieszył się swoją świecą, jednocześnie myśląc o swoim bezpieczeństwie. Przeczytaj uważnie te instrukcje bezpieczeństwa przed zapaleniem świecy:

Nigdy nie pal świecy dłużej niż 4 godziny na raz. Zgaś świecę, jeśli dymi, jeśli płomień jest zbyt wysoki lub jeśli zbliża się do krawędzi lub dna słoika.

Przed każdym użyciem świecy obcinamy odrobinę knot. Utrzymuj długość 3-5 mm. Usuwaj ze świecy zanieczyszczenia np. resztki knota, zapałek.

Nie ruszaj świecy po upłynnieniu wosku.

Nigdy nie zostawiaj płonących świec bez nadzoru.

Nigdy nie pal świeczek w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie umieszczaj płonących świec w pobliżu zasłon, mebli itp.

Trzymaj palące się świece z dala od zwierząt domowych i dzieci.

Umieść płonące świece na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.

Upewnij się, że palące się świece są umieszczone w odległości co najmniej 8 cm od siebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące palenia naszych świec, napisz do nas na adres beesorelaxed@gmail.com

WRITE TO US

logo bw » BeeSoRelaxed

BeeSoRelaxed

Boshamerstraat 23 3314XA Dordrecht
The Netherlands

info@beesorelaxed.eu

0031644361449

Made in The Netherlands
VAT NL003463344B54
KvK 80603491

    I accept the terms and conditions

    Select your currency
    EUR Euro